กอช. มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด สมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ ได้มีเงินออม เพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอกับการดำรงชีวิตในยามชราภาพ โดยรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. เพิ่ม 4 ต่อ เพียงสมัครสมาชิกเริ่มต้นเงินออม 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.”

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก กอช. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ ได้มีเงินออมเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอกับการดำรงชีวิตในยามชราภาพ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ เมื่อสมัครสมาชิก กอช. เริ่มต้นเงินออม 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มและรับส่วนลดในการเป็นสมาชิก 4 ต่อ ดังนี้ 

                 ต่อที่ 1 ได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก
                        - ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                         โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
                        - ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                         โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
                        - ช่วงอายุมากว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                        โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท
                 ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน
                 ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม
                           ต่อที่ 4 รับส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ
                       ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน

                 ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ไม่ต้องเป็นกังวลต่อการส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง เพราะ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย ออมเงินเมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสมาชิก กอช. ต้องมีอายุ 15 – 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ ต้องไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น
นอกจากนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ง่ายๆด้วยตัวคุณ หรือ www.nsf.or.th หรือที่หน่วยรับสมัคร กอช. อาทิ ที่ว่าการอำเภอ ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัคร ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

 

ไฟล์เอกสาร: PDF icon 4..ฉบับเต็ม.pdf