กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก"

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันตก จำนวน 1 ท่าน ซึ่งผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันตก  โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 27 มีนาคมนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2049 9000 ต่อ 301-303

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก จำนวน 1 ท่าน  โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคตะวันตก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในเขตจังหวัดภาคตะวันตก และผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี เป็นต้น    

            ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ www.nsf.or.th สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ในวันทำการของกองทุนการออมแห่งชาติ เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร. 0 2049 9000 ต่อ 301-303

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม