กอชสมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้

 

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com”

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า จากมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบ จาก การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้ผู้ลงทะเบียนผ่านทางข้อความ SMS ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก ผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุล ที่นำมาลงทะเบียน หรือ ช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)
“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

ไฟล์เอกสาร: PDF icon 2.ฉบับเต็มใpdf.pdf