หมวดหมู่: การบริหารความมั่งคั่ง, การลงทุน

วันที่บทความ: 06/05/2563

"กอช. ส่งใบแจ้งยอดเงินออมปี 61 ให้สมาชิกยื่นลดหย่อนภาษี"

          สำหรับใครที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ในปี 2561 ขณะนี้ กอช. ได้เริ่มจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออม (Statement) ประจำปี 2561 ให้สมาชิกทั่วประเทศแล้ว   ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ โดยเป็นเอกสารแสดงการเป็นสมาชิก กอช. และข้อมูลความเคลื่อนไหวของเงินออม ซึ่งมีรายละเอียดทั้งยอดเงินสะสมของสมาชิก ยอดเงินที่รัฐบาลสมทบ และผลตอบแทนจากการลงทุน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลของบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน 

          ทั้งนี้สมาชิกสามารถนำ "ใบแจ้งยอดเงินออม" ใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อลดหย่อนภาษี ได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท โดยเมื่อนำมารวมกับเงินอื่นในหมวดเดียวกัน ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกินกว่า 500,000 บาท  

          ดังนั้น สมาชิกที่ส่งเงินสะสมกับ กอช. ในปี 2561 ที่ผ่านมา สามารถนำใบแจ้งยอดเงินออมส่วนที่เป็นใบรับรองสำหรับกรมสรรพากร เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยส่งเงินสะสมเท่าไหร่ก็สามารถนำไปลดหย่อนได้เต็มจำนวน

          ส่วนผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีในปี 2562 อย่ารอช้า รีบเช็กสิทธิ ด่วน !! เพียงแค่คุณมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา          ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถตรวจสอบสิทธิ สมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสมได้ที่  

          - แอปพลิเคชั่น กอช ทั้งระบบ iOS และ Android   

          - ธนาคาร ธ.ก.ส., ธอส., ออมสิน และกรุงไทยทุกสาขา   

          - สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ   

          - เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ   

          - ตู้บุญเติมทั่วประเทศ  

          - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม 02-049-9000 (ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.)

line : @nsf.th, Facebook Page: กองทุนการออมแห่งชาติ และ www.nsf.or.th