หมวดหมู่: การบริหารความมั่งคั่ง, การลงทุน

วันที่บทความ: 06/05/2563

"ออมเงินกับ กอช. ดีอย่างไร"

          ทุกคนมุ่งหวังให้มีชีวิตวัยเกษียณที่มีความสุขสบาย แต่การที่จะไปถึงฝันนั้นได้ เราก็ควรมีการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินกันเสียก่อนตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจาก "การเก็บออมเงิน" ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงของชีวิต

          สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จ-บำนาญของรัฐหรือนายจ้าง ควรเริ่มตั้งเป้าหมายการออมเพื่อวัยเกษียณไว้ได้แล้ว โดยคุณสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมกับกองทุนการออมเงินแห่งชาติ (กอช.) ได้ เพราะเป็นรูปแบบการออมที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ออมเงินเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% และเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงินกลับคืนมาในรูปแบบเงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณ สูงสุดถึง 7,200 บาท/เดือน

          ข้อดีของการออมกับ กอช. ก็คือ เป็นการออมที่ยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน เพราะไม่จำเป็นต้องออมทุกเดือน เดือนไหนมีน้อย ออมน้อย ถ้าเดือนไหนมีมากค่อยออมมาก เริ่มต้นออมเงินเพียง 50 บาท สูงสุดปีละไม่เกิน 13,200 บาท

          ดังนั้น หากคุณมีอายุ 15-60 ปี เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการบำเหน็จ-บำนาญจากรัฐหรือนายจ้าง ต้องการสร้างความมั่นใจว่ามีเงินบำนาญใช้ในยามเกษียณแน่นอน การออมเงินกับ กอช. จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด 

สนใจเพิ่มความมั่นคงยามเกษียณกับ กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม  02-049-9000, Line@ : @nsf.th หรือ Facebook Page: กองทุนการออมแห่งชาติ