หมวดหมู่: การบริหารความมั่งคั่ง, การลงทุน

วันที่บทความ: 06/05/2563

Social Distancing
อยู่ห่างไว้...ไม่แพร่เชื้อ...ลดการระบาดไวรัสโควิด–19

       “Social Distancing” หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เป็นการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนในสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดย ไม่จำเป็น และการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ใช้ ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านมากขึ้น ซึ่ง “Social Distancing”  ถือเป็นหนึ่ง  ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันตัวเราเองแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกและเต็มที่ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสได้อีกด้วย

       แม้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่เราทุกคนควรพึงตระหนักอยู่เสมอว่า ยังอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง จนกว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เราควรยึดแนวปฏิบัติ “Social Distancing” ต่อไป หากต้องพบปะผู้คนควรรักษาระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร รวมถึงลดความหนาแน่นในการใช้ลิฟท์ เน้นการเดินขึ้นลงบันไดเพื่อเป็นการออกกำลังกาย หากไม่มีความจำเป็นควรงดการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมในที่ชุมชน จะช่วยลดความเสี่ยงในการรับ และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

       นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 อาทิ การสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน การใช้ระบบไลน์ (Line) เพื่อสนทนาทางข้อความและพูดคุยผ่านวิดีโอคอล การนำแอปฯ มาช่วยในการติดต่อสื่อสาร หรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น Tencent Conference, WeChat Work, Zoom, Microsoft Teams, Slack เป็นต้น จะช่วยอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้ชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ รวมถึงการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ แอปฯ และโปรแกรมอำนวย ความสะดวกต่างๆ ทางธุรกรรมการเงินออนไลน์ หรือหากคุณต้องการวางแผนการเงินเพื่อเพิ่มความมั่นคงในวัยเกษียณแล้วอย่ารอช้าสมัครเป็นสมาชิก กอช. นอกจากคุณจะมีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุ ได้รับผลประโยชน์ของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน และลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสมอีกด้วย

       ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้  ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ไลน์ (Line) “@nsf.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ง่าย สะดวก และห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 แน่นอนค่ะ