วันที่ 19 มิ.ย. 63 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม เป็นวิทยากรบรรยายในการเรียนระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมวินัยการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 60 คน #กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #วางแผนการเงิน #ออมเงิน #เยาวชน #ZOOM #เรียนออนไลน์ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน #อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน #สู้โควิด

, ,