เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์” ซึ่งจัดขึ้นโดย การเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมเงินกับ กอช ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 3) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 3) อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี และในวันที่ 28 มิ.ย. 63 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดียวกันในโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ ณ บริเวณลานตลาดโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม กรุงเทพฯ #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

 

, , ,