วันนี้ (10 ก.ค. 63 ) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจให้ตัวแทนได้รู้จัก และเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. ณ ห้องประชุมนคราบอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และในวันเดียวกัน กอช. ได้จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ตัวแทนกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , , , ,