วันนี้ (10 ก.ค. 63 ) “กอช. รุกเดินหน้า สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน” วันนี้ (11 ก.ค.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติกล่าวทักทาย ในการอบรมตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 5 โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมนคราบอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และความเข้าใจให้ตัวแทนได้เข้าใจ กอช . เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตัวแทนที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถเป็นตัวแทน กอช. ในการให้คำปรึกษาแก่สมาชิก กอช. พร้อมช่วยกันขับเคลื่อนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณต่อไป #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ตัวแทนกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , ,