วันนี้ (11 ก.ค. 63 ) นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน กองทุนการออมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจให้ตัวแทนได้รู้จัก และเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. ณ ห้องจิตน์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกัน นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และนางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออมได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 2 ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ตัวแทนที่ผ่านการอบรมจะสามารถเป็นตัวแทน กอช. ในการให้คำปรึกษาแก่สมาชิก กอช. พร้อมช่วยกันขับเคลื่อนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณต่อไป

#กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ตัวแทน กอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , , ,