วันนี้ (13 ก.ค. 63 ) นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจให้ตัวแทนได้รู้จัก เข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันเดียวกัน นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่จังหวัดอุดรธานี นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 3 ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงราย กอช. ได้จัดการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ตัวแทนกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , , , , ,