หมวดหมู่: ความรู้

วันที่บทความ: 14/10/2563

      New Normal ความปกติในวิถีชีวิตใหม่

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ลูกจ้างทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา นักเรียนนักศึกษา หรือแม้แต่พนักงานประจำ ล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น แต่หากเรามองให้ดี สถานการณ์ในครั้งนี้ได้มอบบทเรียนสำคัญให้เราทุกคน มีสติ ไม่ประมาท และเริ่มต้นวางแผนชีวิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง  ซึ่งนอกจากปัจจัย 4 แล้ว ในยุคปัจจุบัน “ความมั่นคงทางการเงิน” ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน จนถือได้ว่าเป็นปัจจัย 5 ของการดำรงชีวิต วันนี้เราจึง  มีแนวทางในการปรับตัวเพื่อตั้งรับเชิงรุกกับชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19

      “ปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่...ที่ไร้เงินสด” จากกระแสการทำงานที่บ้าน และ การเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้พฤติกรรมการใช้เงินสดของเราลดลง และหันมาใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพราะนอกจากจะรวดเร็ว และสะดวกสบายแล้ว ยังปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะแฝงมากับธนบัตรและเงินเหรียญ ได้อีกด้วย ผลที่จะตามมาหลังจากนี้ คือ การเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว เพราะผู้คนอาจเคยชินกับการซื้อของออนไลน์ไปแล้ว และเริ่มรับรู้ว่าการใช้เงินสดมีข้อเสียอย่างไร นอกจากการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์แล้ว ยังมีโอกาสที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้

       “ปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่...ที่ไร้เงินสด” จากกระแส Work from Home และ Social Distancing ทำให้พฤติกรรมการใช้เงินสดของเราลดลง และหันมาใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพราะนอกจากจะรวดเร็ว และสะดวกสบายแล้ว ยังปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะแฝงมากับธนบัตรและเงินเหรียญ ได้อีกด้วย ผลที่จะตามมาหลังจากนี้ คือ การเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว เพราะผู้คนอาจเคยชินกับการซื้อของออนไลน์ไปแล้ว และเริ่มรับรู้ว่าการใช้เงินสดมีข้อเสียอย่างไร นอกจากการทำธุรกรรมการเงิน ออนไลน์แล้ว ยังมีโอกาสที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้

       “จัดระบบการเงินให้เข้าที่...จัดระเบียบการออมให้เข้าทาง” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เราจะเริ่มต้น วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เข้าที่ ด้วยการจัดสรรและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชัดเจน อาทิ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน  และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก รวมถึงเริ่มสร้างนิสัยในการออมเงินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเหมาะกับคนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ เมื่อแก่ตัวไปจะได้มีเงินใช้ในวัยเกษียณ 

      การปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมอาจดูเป็นเรื่องยากในช่วงแรก แต่ถ้าเราปฏิบัติจนเกิดเป็นความเคยชิน ก็จะสามารถทำได้จนเป็นความปกติในวิถีใหม่ ต่อจากนี้ไป วิถีชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ทั้งส่วนตัว ครอบครัว การงาน การเงิน และเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกัน